Bærekraftig økonomi og ledelse

Bærekraftig økonomi og ledelse

Årsstudiet bærekraftig økonomi og ledelse gir en arbeidslivsrettet kompetanse som er attraktiv på arbeidsmarkedet, og som kan kvalifisere til stillinger innen administrasjon, økonomistyring, regnskap, og salg og markedsføring i bedrifter og private og offentlige organisasjoner. 

Opptakskrav

Generell studiekompetanse (GSK) eller tilsvarende arbeidserfaring (realkompetansevurdering)

Organisering

Årsstudium i bærekraftig økonomi og ledelse består av åtte emner à 7,5 studiepoeng hver, totalt 60 studiepoeng.

Gjennomføringen foregår helt nettbasert over fire undervisningsperioder à åtte uker inkludert eksamen, to på høsten og to på våren. Emnene kan tas i vilkårlig rekkefølge og i selvvalgt tempo.

Kontaktskjema

Skroll til toppen