Innføring i arealplanlegging og GIS

arealplanlegging

Emnet gir en innføring i arealplanlegging etter Plan- og bygningsloven på kommunalt og regionalt nivå, og vil ha et spesielt fokus på teoretisk og metodisk innføring i GIS som planverktøy. Konkrete arealplaner og arealplanprosesser blir brukt i undervisninga for å holde et praksisnært fokus i emnet.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realfagskompetanse

Organisering

10 studiepoeng deltid

Kontaktskjema

Skroll til toppen