Master i avansert klinisk allmennsykepleie

Master i avansert klinisk allmennsykepleie tilfredsstiller kravene i Forskrift om nasjonal retningslinje for masterutdanning i avansert klinisk allmennsykepleie, og du kan søke Helsedirektoratet om spesialistgodkjenning etter gjennomført studium.

Formålet med en mastergrad i avansert klinisk allmennsykepleie er å utdanne sykepleiere som har breddekompetanse til å yte faglig forsvarlig og omsorgsfull helsehjelp til pasienter i alle aldre med akutt og kronisk somatisk sykdom, samt ivareta somatiske helseproblemer hos personer med psykiske og rusrelaterte helseutfordringer i de kommunale helse- og omsorgstjenestene. Du vil oppnå kompetanse for å kunne bidra til koordinerte tjenester, helhetlige pasientforløp, faglig utvikling og innovasjon.

Opptakskrav

Bachelorgrad i sykepleie med karaktersnitt på minst C og norsk autorisasjon som sykepleier. Klinisk praksis tilsvarende minst to år i 100 % stilling innen de siste seks år.

For søkere som ikke har oppnådd minstekravet om karakteren C, kan det gjøres en særskilt vurdering av relevant post-bachelor-utdanning som kan kompensere for minstekravet.

Organisering

Masterstudiet er et fleksibelt deltidsstudium over 3 år, med en forventet studieinnsats på 20-30 timer per uke.

120 studiepoeng

Viktig informasjon

Deltidsstudium over 3 år: 6000 kr per semester.

I tillegg kommer semesteravgift til velferdsordningen: 690 kr per semester.

Studiet er godkjent hos Lånekassen. Ulike støtteordninger finnes innenfor kommunehelsetjenesten, blant annet ved lønnstilskudd fra Helsedirektoratet.

Kontaktskjema

Skroll til toppen