Her finner du informasjon om våre fantastiske ansatte.

Stein-Rune Fjærvoll

Daglig leder

Stein-Rune er utdannet siviløkonom og har yrkeserfaring fra bank, finans, bygge-og boligbransjen, bedriftsrådgivning og voksenopplæring. I tillegg til daglig ledelse, har han ansvaret for vår aktivitet innen helse og omsorg og Rekom.

Bjørnar Andreassen

Kompetansemegler

Bjørnar er ingeniør, økonom og utdannet i nord-norsk næringsutvikling. Han har lang erfaring fra å jobbe med plan, nærings og utviklingsoppgaver både i kommune og fylkeskommune. I tillegg har han hovedansvar for vår satsing mot næringsliv, kontakt mot kompetanseleverandører, samt at han deler ansvaret for vår studiesentervirksomhet. Videre jobber han sammen med Ida på vår satsing på plan- og utviklingsprosjekter.

Ida Marie Granmo

Prosjektleder

Ida er samfunnsplanlegger og har yrkeserfaring innenfor kommunal planlegging og prosessledelse. Ida har ansvaret for Studiesenteret RKK Vefsns satsning innenfor beredskapsplanlegging og klimaplanlegging. I tillegg jobber hun med mentorordning for nyansatte planleggere, og som prosessleder for ulike kommunale planprosesser. Ida holder også kurs og workshoper i risiko og sårbarhetsanalyser innenfor ulike temaer og sektorer

Vi har kontorsted i Mosjøen og har aktivitet i alle våre eierkommuner.

Ansatte
Skroll til toppen