Styret

Styret i Studiesenteret RKK Vefsn består av kommunedirektørene fra våre fire eierkommuner: Grane, Hattfjelldal, Hemnes og Vefsn, samt Jan Sandbukt som er næringslivets representant og en representant fra fagorganisasjon, p.t. Utdanningsforbundet v. Lillian Svendsen.

Anne Kristin Solheim

Styreleder

Kommunedirektør i Grane

Asbjørn Engum

Styremedlem

Kommunedirektør i Hattfjelldal

Amund Eriksen

Styremedlem

Kommunedirektør i Hemnes

Erlend Eriksen

Styremedlem

Kommunedirektør i Vefsn

Jan Sandbukt

Representant for næringslivet

Lillian Svendsen

Representant fra fagorganisasjon

Tilbake til «Ansatte»

Skroll til toppen