Skole og barnehage

Studiesenteret RKK Vefsn bistår skoler og barnehager sin jobb med å utvikle og heve kompetanse hos sine ansatte.

Tiltakene som er klare for påmelding finner du her: studieportalen

Hovedfokuset vårt er REKOM, DEKOM og Kompetanseløftet Tett På (spesialpedagogikk og laget rundt barnet/eleven).

barnehager
REKOM (Regional ordning for kompetanseutvikling i barnehagen) er rettet primært mot barnehager.
Skoler
DEKOM (Desentralisert kompetanseutvikling) er rettet primært mot skole.

For enda mer informasjon om REKOM og DEKOM; besøk Statsforvalterens side om kompetanseutvikling.

Ta gjerne kontakt hvis du har flere spørsmål!

Skroll til toppen