REKOM

Regional ordning for kompetanseutvikling i barnehage (REKOM) er en nasjonal ordning der kommunene Hattfjelldal, Hemnes, Grane, Vefsn og Rana er definert av Statsforvalteren i Nordland som en kompetanseregion. Vi er koordinator for denne regionen, som ledes av en styringsgruppe, og der Nord Universitetet er kompetansepartner.Ordningen omfatter alle kommunale og private barnehager og skal bidra til at disse utvikler sin pedagogiske praksis gjennom barnehagebasert kompetanseutvikling basert på lokale behov kombinert med statlige føringer. Det er sterkt fokus på at alle ansatte i barnehagene skal ta del i kompetanseutviklingen, som foretas etter en langsiktig plan, med handlingsplan for hvert barnehageår. Første fokusområde for vår kompetanseregion, var «digital praksis». For barnehageåret 23/24, har barnehagene delt seg i to, nye, ulike satsingsområder: Lek og lekemiljø og språk og språkutvikling.
Samtidig har sektoren fokus på «inkludering og laget rundt barnet» som representerer en statlig føring (Kompetanseløftet Tett På) der SRKKV har samme koordinatorfunksjon definert av Statsforvalteren.

Mye av kompetanseutviklingsarbeidet foretas i ulike nettverk: styrernettverk, lederutviklingsprogram for styrere og pedagogiske ledere og utviklingsgrupper i den enkelte barnehage og mellom barnehager, samt spesialpedagogisk nettverk. Metodikkene varieres fra lærende møter, fagkurs, fagsamlinger med mellomarbeid, fagskoleutdanning m.m.

Tiltakene som er klare for påmelding finner du her: studieportalen

Ta gjerne kontakt hvis du har flere spørsmål om REKOM eller hvordan vi kan bistå deg!

Tilbake til «Skole og barnehage»

Skroll til toppen