Organisering

Studiesenteret RKK Vefsn eies av fire kommuner ; Grane, Hattfjelldal, Hemnes og Vefsn, og bistår med kurs, kompetanseheving, studier og tilrettelegging av studier.

RKK er et Nordlandsfenomen og det finnes i dag seks på Helgeland. Eier og driftsmodell til kontorene varierer ut fra lokale forhold. RKK ble dannet i 1987 etter initiativ fra Fylkesmannen i Nordland. 

Vi forestår mobilisering, rekruttering og lokal tilretteleggelse av høyskole-, universitets- og fagskolestudier i våre eierkommuner. I tillegg samarbeider vi med andre studiesentre på Helgeland, slik at vi skal kunne gi tilbud i hele Helgeland.

Aktiviteten er i vekst, takket være statlig øremerket tilleggsfinansiering, og omfatter flere ulike høyere utdanningsretninger. Vi samarbeider med flere universiteter og fagskoler for å kunne utvide tilbudet.

Se mer under våre tilbud.

Målet er et bredt spekter av studiepoengsgivende tilbud som kan gjennomføres lokalt i hver enkelt kommune der vi tilrettelegger for undervisning og studieoppfølging på lokale studiesteder.

Studiesenteret RKK Vefsn er med på å jobbe for at FNs bærekraftsmål skal nås. Vi har primært fokus på bærekraftsmål 4, bærekraftsmål 11 og bærekraftsmål 17.

 Mål 4 omhandler ikke bare retten til skolegang, men også at en får gode lærere og kvalitet i undervisningen – hele veien fra barneskolen til universitetet.

FNs bærekraftsmål 11 har som mål å gjøre byer og bosettinger inkluderende, trygge, motstandsdyktige og bærekraftige.

Bærekraftsmål 17 handler om det som kreves for at målene 1-16 skal nås, det vil si samarbeid og ansvar for helheten. 

Skroll til toppen