Studiesenteret RKK Vefsn

RKK

Studiesenteret RKK Vefsn eies av fire kommuner ; Grane, Hattfjelldal, Hemnes og Vefsn, og bistår med kurs, kompetanseheving, studier og tilrettelegging av studier.

RKK er et Nordlandsfenomen og det finnes i dag seks på Helgeland. Eier og driftsmodell til kontorene varierer ut fra lokale forhold. RKK ble dannet i 1987 etter initiativ fra Fylkesmannen i Nordland. 

Vi forestår mobilisering, rekruttering og lokal tilretteleggelse av høyskole-, universitets- og fagskolestudier i våre eierkommuner.

I tillegg samarbeider vi med andre studiesentre på Helgeland, slik at vi skal kunne gi tilbud i hele Helgeland.

Aktiviteten er i vekst, takket være statlig øremerket tilleggsfinansiering, og omfatter flere ulike høyere utdanningsretninger. Vi samarbeider med flere universiteter og fagskoler for å kunne utvide tilbudet. Se mer under våre studier.

Målet er et bredt spekter av studiepoengsgivende tilbud som kan gjennomføres lokalt i hver enkelt kommune der vi tilrettelegger for undervisning og studieoppfølging på lokale studiesteder.

RKK

Studiesenteret RKK Vefsn har i dag fire ansatte, les mer om de her!

Studiesenteret RKK Vefsn er med på å jobbe for at FNs bærekraftsmål skal nås. Vi har primært fokus på bærekraftsmål 4, bærekraftsmål 11 og bærekraftsmål 17.

FNs bærekraftsmål 11 har som mål å gjøre byer og bosettinger inkluderende, trygge, motstandsdyktige og bærekraftige. Verden urbaniseres i en fart vi aldri har sett maken til. Mer enn halvparten av verdens befolkning bor i dag i byer, og andelen kommer til å fortsette og øke.

Utdanning er nøkkelen til utvikling, og åpner en verden av muligheter som gjør at hver enkelt av oss kan bidra til et bærekraftig samfunn. Mål 4 omhandler ikke bare retten til skolegang, men også at en får gode lærere og kvalitet i undervisningen – hele veien fra barneskolen til universitetet.

Skroll til toppen