Ofte stilte spørsmål

Her vil du finne en oversikt over ofte stilte spørsmål. Om det er noen spørsmål du har som du ikke finner svar på her, ta kontakt med oss så vil vi hjelpe deg med å finne svarene du leter etter.

Hvem kan studere?

Alle som vil ! Studiesenteret RKK Vefsn hjelper deg til å finne ut hva du er kvalifisert til, og hva studiene innebærer. Ta kontakt med oss så hjelper vi deg !

Hva koster det?

Ingenting! De aller fleste studiene er gratis, men studiene kan ha semesteravgift og lignende. Se oversikten her!

Kan jeg får støtte fra Lånekassen?

Du kan få lån og stipend til å ta 480 studiepoeng i tillegg til de årene du tok vanlig videregående.
480 studiepoeng er det samme som åtte år med fulltidsstudier.
Les mer om lån og stipend til voksne studenter.

Hvor kan man studere?

Studiesenteret RKK Vefsn har flotte lokaler med alt du trenger av hjelpemiddel, slik at du kan ta fag/studier fra mange ulike steder i Norge mens du sitter sammen med andre studenter i din hjemby. Sjekk siden «Våre studier» for mer informasjon.

Hva er jeg kvalifisert til å studere?

De fleste fagbrev kan tas av alle med grunnskole eller realkompetanse . Noen spesifikke krever at du allerede jobber innenfor faget, eller at du har et relevant fagbrev fra før. All informasjon om de ulike studiene finner du under studiesida vår.
En fagskolegrad har ofte krav til spesifikke fagbrev, men man kan også komme inn på en realkompetansevurdering.
De fleste årsstudium krever generell kompetanse eller realkompetanse.
En master krever bachelor.

Det er så lenge siden jeg gikk skole, jeg vet ikke engang hvordan man søker etter fakta.

Sjekk vår Studieveileder. Her finner du mange gode tips, til og med søkehjelp.

Hva er realkompetanse?

Relevant yrkeserfaring eller erfaring fra andre deler av livet ditt. Dersom du er over 25 år, har fullført grunnskole, men ikke videregående opplæring, har du rett til gratis videregående opplæring og realkompetansevurdering.
Skal du studere på fagskole er realkompetansekravene å være over 23 år.

Hva er generell studiekompetanse?

– Du har fullført og bestått 3-årig videregående opplæring som gir generell studiekompetanse.
– Du har fullført og bestått yrkesfaglig opplæring og studiekompetansefagene.
– Du fyller minst 23 år i opptaksåret, har fullført og bestått studiekompetansefagene og har minst 5 års utdanning eller yrkespraksis.

Hva er fagbrev?

Du får fagbrev når du har fullført et yrkesfaglig utdanningsprogram og vært lærling i en bedrift. Du går på skole først, og deretter har du opplæring i en bedrift. Det vanligste er å ta to år på skole og to år i bedrift, men dette varierer avhengig av hvilken utdanning du tar.

Hva er en fagskolegrad?

Fagskoleutdanning av ett til halvannet års varighet (60-90 studiepoeng) er en fagskolegrad.
Fagskoleutdanning av to års varighet eller mer (90-120 studiepoeng) skal være «Høyere fagskolegrad».

Hva er videreutdanning?

Emner som gir ny formell kompetanse på universitets- og høyskolenivå. Her kan du få studiepoeng som gir deg bedre kompetanse og i enkelte tilfeller bedre lønn

Hva er en bachelor?

En bachelorgrad består vanligvis av et treårig studieprogram, som totalt vil gi deg 180 studiepoeng. Du kan foreksempel ta en bachelor i sykepleie og dermed kalle deg sykepleier.

Hva er en master?

En masterutdanning er en fordypning innen et fagområde og bygger på en bachelorgrad. Du får analytiske ferdigheter, og avansert kunnskap innenfor fagområdet.

Hva er forskjell på en hjemmeeksamen og en skoleeksamen?

Hjemmeeksamen er en eksamensoppgave der du uten overvåkning skal besvare en faglig oppgave utfra aktuell faglitteratur og pensum.
Skoleeksamen (eller eksamen med tilsyn som det så fint heter) er en eksamensform der en gruppe elever har eksamen samlet i et større lokale.

Hva er et refleksjonsnotat?

Refleksjonsnotatet skal omfatte presentasjoner av egne standpunkter. Du skal med andre ord ha med egne refleksjoner og forståelse av problemstillingen (helst knyttet til din stilling i yrke eller samfunn.) Drøfting og analyse er en sentral del av refleksjonsnotat. Et refleksjonsnotat skriver man ikke for andre, men for seg selv. Se tips her.

Skroll til toppen