Master i avansert klinisk allmennsykepleie

Master i avansert klinisk allmennsykepleie Master i avansert klinisk allmennsykepleie tilfredsstiller kravene i Forskrift om nasjonal retningslinje for masterutdanning i avansert klinisk allmennsykepleie, og du kan søke Helsedirektoratet om spesialistgodkjenning etter gjennomført studium. Formålet med en mastergrad i avansert klinisk allmennsykepleie er å utdanne sykepleiere som har breddekompetanse til å yte faglig forsvarlig og omsorgsfull helsehjelp til pasienter i alle […]

Master i avansert klinisk allmennsykepleie Read More »

Lederprogram for mellomledere

Lederprogram for mellomledere Mål: Utvide forståelsen av lederrollen og styrke faglig plattform for å utøve ledelse. Målgruppe: Mellomledere og ledertalenter. Pris: 25 000 kroner. Kommunene har mulighet til å søke OU-midler hos KS for å dekke store deler av kursutgiftene. Varighet: 8 samlinger over kursperiode. Innhold: Fokus på daglige og strategiske utfordringer, kunnskap om lederrollen,

Lederprogram for mellomledere Read More »

Skroll til toppen