Master i avansert klinisk allmennsykepleie

Master i avansert klinisk allmennsykepleie Master i avansert klinisk allmennsykepleie tilfredsstiller kravene i Forskrift om nasjonal retningslinje for masterutdanning i avansert klinisk allmennsykepleie, og du kan søke Helsedirektoratet om spesialistgodkjenning etter gjennomført studium. Formålet med en mastergrad i avansert klinisk allmennsykepleie er å utdanne sykepleiere som har breddekompetanse til å yte faglig forsvarlig og omsorgsfull helsehjelp til pasienter i alle […]

Master i avansert klinisk allmennsykepleie Read More »

Lederprogram for mellomledere

Lederprogram for mellomledere Mål: Utvide forståelsen av lederrollen og styrke faglig plattform for å utøve ledelse. Målgruppe: Mellomledere og ledertalenter. Pris: 25 000 kroner. Kommunene har mulighet til å søke OU-midler hos KS for å dekke store deler av kursutgiftene. Varighet: 8 samlinger over kursperiode. Innhold: Fokus på daglige og strategiske utfordringer, kunnskap om lederrollen,

Lederprogram for mellomledere Read More »

Innføring i arealplanlegging og GIS (geografiske informasjonssystem)

Innføring i arealplanlegging og GIS Emnet gir en innføring i arealplanlegging etter Plan- og bygningsloven på kommunalt og regionalt nivå, og vil ha et spesielt fokus på teoretisk og metodisk innføring i GIS som planverktøy. Konkrete arealplaner og arealplanprosesser blir brukt i undervisninga for å holde et praksisnært fokus i emnet. Opptakskrav Generell studiekompetanse eller

Innføring i arealplanlegging og GIS (geografiske informasjonssystem) Read More »

Bærekraftig økonomi og ledelse

Bærekraftig økonomi og ledelse Årsstudiet bærekraftig økonomi og ledelse gir en arbeidslivsrettet kompetanse som er attraktiv på arbeidsmarkedet, og som kan kvalifisere til stillinger innen administrasjon, økonomistyring, regnskap, og salg og markedsføring i bedrifter og private og offentlige organisasjoner.  Opptakskrav Generell studiekompetanse (GSK) eller tilsvarende arbeidserfaring (realkompetansevurdering) Organisering Årsstudium i bærekraftig økonomi og ledelse består av

Bærekraftig økonomi og ledelse Read More »

Skroll til toppen